Ανοικτή Διακυβέρνηση | Open Government Partnership 2016

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, συνδιοργανώνουν στις 30 Μαΐου 2016 στη Θεσσαλονίκη ανοικτή εκδήλωση με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης της συνεργασίας και διαβούλευσης και την έναρξη της δεύτερης φάσης που θα οδηγήσει στην οριστικοποίηση των δεσμεύσεων της Ελλάδας στο τρίτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί από το 2012 μέσω της συμμετοχής στην αντίστοιχη παγκόσμια και πολυμερή πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Open Government Partnership (www.opengovpartnership.org)

Το Open Government Partnership, είναι μία πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν έως τώρα 69 χώρες, αποσκοπεί στη διασφάλιση συγκεκριμένων κυβερνητικών δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.

Στον πυρήνα των ενεργειών οι οποίες απορρέουν από την συμμετοχή σε αυτήν την πρωτοβουλία, εδράζεται η κατάρτιση και η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση, ενός κειμένου το οποίο περιέχει ένα σύνολο δεσμεύσεων για την προώθηση της Ανοικτής Διακυβέρνησης, για την επίτευξη των οποίων απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η Ελλάδα υπέβαλε στον OGP το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση τον Απρίλιο του 2012, για την περίοδο 2012-2013 και το δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης τον Ιούλιο 2014, για την περίοδο 7/2014 – 6/2016.

Στην παρούσα φάση, και υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εθνικό Εκπρόσωπο της Ελλάδας στο OGP Χριστόφορο Βερναρδάκη, έχει αρχίσει η διαδικασία διαμόρφωσης του Τρίτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση για την περίοδο 2016 – 2018. Στόχος της διαδικασίας είναι η συν-διαμόρφωση του νέου Σχεδίου Δράσης, μέσα από την έναρξη μίας δομημένης συνεργατικής διαδικασίας διαβούλευσης ανάμεσα στους φορείς της δημόσιας διοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών.