Κύρια Θέματα

Η διαδικασία κατάρτισης του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης επισήμως εγκαινιάστηκε στην εκδήλωση με θέμα «Ώρα για τις δικές μας μεταρρυθμίσεις» η οποία έλαβε χώρα στις 29 Μαρτίου 2016 στο InnovAthens. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των συμπερασμάτων τα οποία προέκυψαν από την αξιολόγηση του 2ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης από τον Ανεξάρτητο Μηχανισμό Αξιολόγησης (IRM), πραγματοποιήθηκαν διαδραστικές συνεδριάσεις ολιγομελών ομάδων από στελέχη της δημόσιας διοίκησης και εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών (break out sessions) με στόχο τον προσδιορισμό αρχικών προτάσεων προς ένταξη στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης σε τρεις άξονες πολιτικής/ πυλώνες:

  • «Πρόσβαση στην Πληροφορία»
  • «Εξουσιοδότηση στους Πολίτες»
  • «Ακεραιότητα και Λογοδοσία»

Σημαντικό ορόσημο σε αυτήν τη διαδικασία είναι η πραγματοποίηση της εκδήλωσης στης 30 Μαΐου 2016 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης της συνεργασίας και διαβούλευσης και την έναρξη της δεύτερης φάσης που θα οδηγήσει στην οριστικοποίηση των δεσμεύσεων της χώρας στο τρίτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.