Ανοικτή Διακυβέρνηση | Open Government Partnership 2016

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, συνδιοργανώνουν στις 30 Μαΐου 2016 στη Θεσσαλονίκη ανοικτή εκδήλωση με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης της συνεργασίας και διαβούλευσης και την έναρξη της δεύτερης φάσης που θα οδηγήσει στην οριστικοποίηση των δεσμεύσεων της χώρας στο τρίτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί από τη συμμετοχή από το 2012 στην αντίστοιχη παγκόσμια και πολυμερή πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Open Government Partnership (www.opengovpartnership.org)

Χώρος Εκδήλωσης | ΚΕΔΕΑ Α.Π.Θ.

ΚΕΔΕΑ Α.Π.Θ.

Άξονες Πολιτικής

 

Πρόσβαση στην Πληροφορία

Εξουσιοδότηση στους πολίτες

Ακεραιότητα και Λογοδοσία